IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Ouderraad

De ouderraad (OR) is een actieve groep ouders die de school helpt met organiseren van activiteiten zoals het Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreisje, Sport- en Speldag en afscheid van groep 8. Indien nodig wordt daarbij per activiteit hulp ingeroepen van andere ouders. De OR vergadert éénmaal per maand (in principe de eerste maandag of donderdag van de maand).

Ouderbijdrage

De ouderraad verzorgt tevens de inning van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de hoogte van het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte bijdrage opnieuw bekeken door de ouderraad en via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt aan de ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt voor leuke en nuttige activiteiten die niet direct tot het schoolprogramma behoren. Naast de sinterklaas- en kerstviering wordt er bijvoorbeeld ook een bijdrage geleverd aan de sport-/speldag, carnaval, pasen en verkeersexamen.

Verplichte bijdrage

Aan het eind van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreis (groep 1 /tm 7) / kamp (groep 8). Hiervoor geldt een verplichte bijdrage. 

Indien u de bijdrage niet kunt betalen verzoeken wij u contact op te nemen met de schooldirecteur of locatieleider.

Gegevens voor het overmaken van de ouderbijdrage:

Ouderraad OBS De Plattenburg te Doetinchem
rekeningnummer NL53.RABO.0141.4552.68
Onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren)

Slide