Ouderraad

De ouderraad (OR) is een actieve groep ouders die de school helpt met organiseren van activiteiten zoals het Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreisje, Sport- en Speldag en afscheid van groep 8. Indien nodig wordt daarbij per activiteit hulp ingeroepen van andere ouders. De OR vergadert éénmaal per maand (in principe de eerste maandag of donderdag van de maand). De precieze data staan op de schoolkalender vermeld.

De OR bestaat schooljaar 2017/2018 uit de volgende ouders:

Janneke van Doornspeek(moeder van Melle en Julia)lid

Marco Tijmes vader van Jordy en Macy voorzitter
Marieke Thuis moeder van Oscar en Liza secretaris
Martine Navis moeder van Julia & Lennon lid
Sylke Bisselink moeder van Roan en Timon penningmeester
Jolanda Geurts-Spaan moeder van Niek en Sem lid
Moniek Roelofsen moeder van Quinten lid
Pim Bolderman vader van Sem & Gijs lid
Wendy van Krieken moeder van Nikki, Anna & Nina lid
Marloes van Setten moeder van Elia & Isabel lid
Sietske Schleicher moeder van Isabelle lid
Bettine Ankersmit moeder van Luuk en Maud lid
Chantal Kock moeder van Stijn lid
Afgevaardigden van het team:  
Marianne de Groot namens het team
Wim Verheijen namens het team

Ouderbijdrage

De ouderraad verzorgt tevens de inning van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de hoogte van het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte bijdrage opnieuw bekeken door de ouderraad en via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt aan de ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt voor leuke en nuttige activiteiten die niet direct tot het schoolprogramma behoren. Naast de sinterklaas- en kerstviering wordt er bijvoorbeeld ook een bijdrage geleverd aan de sport-/speldag, carnaval, pasen en verkeersexamen.

Verplichte bijdrage

Aan het eind van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreis (groep 1 /tm 7) / kamp (groep 8). Hiervoor geldt een verplichte bijdrage. Bij niet betalen gaat de betreffende leerling niet mee op schoolreis/kamp. De school zorgt dan voor een vervangend programma.

Indien u de bijdrage niet kunt betalen verzoeken wij u contact op te nemen met de schooldirecteur.

Gegevens voor het overmaken van de ouderbijdrage:

Ouderraad OBS De Plattenburg te Doetinchem
rekeningnummer NL53.RABO.0141.4552.68
Onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren)