IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Kinderoefentherapie Cesar

Kinderoefentherapie Cesar op school ten behoeve van de motorische ontwikkeling;

In de groepen 1 wordt twee keer per jaar door de leerkracht een motorische observatie afgenomen. De leerkracht bekijkt zo of “het bewegen” leeftijdsadequaat is. Dit gebeurt tijdens de gymles bij de kinderen die nieuw op school zijn gekomen. Ze moeten eenvoudige oefeningen uitvoeren zoals; springen, vangen, lopen over een evenwichtsbalk, op 1 been staan etc. Op deze manier worden alle kinderen die nieuw op school komen in hun motorische ontwikkeling bekeken. Dit om vroegtijdig een achterstand te signaleren.

Wanneer een kind tijdens deze observatie opvalt, zal de leerkracht dit met u als ouder(s) / verzorger(s) bespreken. Vervolgens kunnen de leerkracht en intern begeleider voorstellen om een motorische observatie door een zorgprofessional af te laten nemen. Dit uiteraard met uw schriftelijke toestemming. School heeft een samenwerkingsverband met de Praktijk voor Kinderoefentherapie Cesar Doetinchem. Vanwege dit samenwerkingsverband kan de observatie binnen een week, op school in het speellokaal, afgenomen worden. Wanneer uit deze observatie ook een achterstand in de motoriek blijkt kan een vervolgtraject gestart worden om deze achterstand op te heffen. Hierover wordt u dan door de kinderoefentherapeut geïnformeerd. Het vervolgtraject kan eventueel op school plaatsvinden vanwege het samenwerkingsverband, en is kosteloos voor u.

Wanneer er tussentijds (los van de tweejaarlijkse observatie door de leerkracht) bij de leerkracht of u als ouders(s) / verzorger (s) een hulpvraag ligt omtrent de motoriek van uw kind. Dan kan er ook bij de kinderoefentherapeut een motorische observatie aangevraagd worden.

Dit kan zijn omdat uw kind bijvoorbeeld;
moeilijk kan meekomen tijdens de gymles, vaak struikelt, veel moeite heeft met zwemmen, nog niet zonder zijwieltjes kan fietsen, vaak wat laat vallen of omgooit, onhandig is, houterig / slap / wild beweegt, moeite heeft met knippen / plakken of kleuren/schrijven, etc..

Bezoek de website voor meer informatie.

Slide