Kindcentrum

Samen met Kindernet vormen wij een kindcentrum. Doordat wij samenwerken ontstaat er een doorgaande lijn; een mooie plek voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. De kinderopvang bestaat uit drie groepen. Een babygroep, een dreumesgroep en de peutergroep.  Daarnaast verzorgt Kindernet ook de voorschoolse (VSO) en buitenschoolse (BSO) opvang.

Samenwerken

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren en is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen starten we op de Plattenburg met coöperatieve werkvormen.

Onze visie

Op de Plattenburg vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen hun aanleg en talenten op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. We maken graag gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen, we laten ze zelf ontdekken. We richten daarom de leeromgeving zo in dat kinderen zich uitgedaagd voelen om te ontdekken.

We stellen ons graag voor
Play Video
IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem
Een school kiezen

Dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekend onderwijsinstituut. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten?

Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, IKC de Plattenburg, ook gevonden.

Wij willen u graag helpen een keuze te kunnen maken. U kunt hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen of zich aanmelden via onze website.

Thinking for Learning

De kinderen van de Plattenburg willen we graag goed voorbereiden op hun toekomst. We doen ons best ervoor te zorgen dat de kinderen hun plek vinden en kunnen functioneren in de onze (toekomstige) samenleving.

Die verandert echter snel en stelt telkens andere eisen aan iedereen in die samenleving. Het wordt steeds belangrijker oplossingen te kunnen vinden voor nieuwe problemen. Daarom is het niet alleen belangrijk kennis op te bouwen, maar ook om een aantal vaardigheden te ontwikkelen die je helpen bij het oplossen van problemen en het kunnen anticiperen op veranderingen. Het is daarom ook belangrijk om leervermogen te ontwikkelen bij de kinderen. Om dat laatste te bereiken creëren we een betekenisvolle omgeving waarin de kinderen spelend en ontdekkend leren. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de methodiek “Thinking for Learning”.

Dat de kinderen leren denken over het leren en hun eigen denken, is hierbij de belangrijkste meerwaarde. We willen graag dat zij leren met meer zin en betrokkenheid en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren. Denkgereedschappen en- strategieën worden ingezet om, samen met spel en onderzoek, te dienen als voertuig voor het leren. De leerkrachten coachen en stimuleren de leerlingen hierin.

Samenwerking binnen ons kindcentrum

Samen met Kindernet vormen wij een kindcentrum. Doordat wij samenwerken ontstaat er een doorgaande lijn; een mooie plek voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

De kinderopvang bestaat uit drie groepen. Een babygroep, een dreumesgroep en de peutergroep.

De peuters en de kleuters werken in een schooljaar aan dezelfde thema’s. In de peutergroep wordt er tevens Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Daarnaast verzorgt Kindernet ook de voorschoolse (VSO) en buitenschoolse (BSO) opvang.

BSO de Lavendeltuin is gelegen in de basisschool de Plattenburg te Doetinchem. De Lavendeltuin heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking.

De locatie ligt in een groene omgeving. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Lavendeltuin in Doetinchem heeft zich gespecialiseerd in uitdagende, ontwikkelingsgerichte peuteropvang en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk.

Slide