Een school kiezen

Dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekend onderwijsinstituut. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten?

Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, IKC de Plattenburg, ook gevonden.

Wij willen u graag helpen een keuze te kunnen maken. U kunt hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen of zich aanmelden via onze website.

Een school kiezen

Dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekende school. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten?

Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, IKC de Plattenburg, ook gevonden.

Wij willen u graag helpen een keuze te kunnen maken. U kunt hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen of zich aanmelden via onze website.

Drie-plus groep

Op 13 mei zijn we gestart met een peuter– kleutergroep in ons schoolgebouw. Kindernet en de Plattenburg hebben hun handen ineen geslagen om deze groep gestalte te geven. De groep krijgt de naam drie-plus groep en wordt geplaatst in het grote lokaal van De Lavendeltuin.

Op enkele plaatsen in ons land wordt er geëxperimenteerd met een dergelijke groep. De drie-plus groep is voor kinderen in de leeftijd van 3+ en kinderen die net vier jaar zijn geworden. Voor die vierjarigen waarvoor de overstap naar een kleutergroep nog best groot is, biedt deze groep de mogelijkheid deze stap nog even uit te stellen en een meer geleidelijke overgang te realiseren.

In deze groep creëren we een doorgaande lijn tussen de peuteropvang en het basisonderwijs. De kleuters zullen met enige regelmaat samenwerken en –spelen met de kinderen van de groep van juf Corine en juf Lucie. De drie-plusgroep wordt geleid door een leerkracht van de Plattenburg en een pedagogisch medewerkster van De Lavendeltuin. Deelname aan deze groep is niet verplicht. Ouders krijgen de keus voorgelegd of zij willen dat hun kind instroomt in een kleutergroep of in de Plusgroep.

Het is de bedoeling dat kinderen die in de drie-plus groep starten daar gedurende een periode tussen twee schoolvakanties blijven. Dat is gemiddeld acht schoolweken. Vervolgens maken deze kinderen de overstap naar de kleutergroep.

De Plusgroep zal in elk geval tot en met het komend schooljaar gehandhaafd blijven. Tegen het eind van dat schooljaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Kinderopvang en BSO de Lavendeltuin

BSO de Lavendeltuin is gelegen in de basisschool de Plattenburg te Doetinchem. De Lavendeltuin heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking.

De locatie ligt in een groene omgeving. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Lavendeltuin in Doetinchem heeft zich gespecialiseerd in uitdagende, ontwikkelingsgerichte peuteropvang en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk.

meer informatie

Even binnen kijken

IKC de Plattenburg maakt veel foto’s van de activiteiten in en rond de school. Deze staan bij ons op het ouderportaal, alleen beschikbaar voor ouders. Op onze Facebookpagina schrijven wij over onze vele activiteiten, voor een goede sfeerimpressie van onze school nodigen wij u uit deze pagina te bezoeken.

Naast deze Facebookpagina vertellen ouders en leerkrachten regelmatig verhalen over onze school. Deze zijn te lezen onze verhalenpagina.

onze school op facebook