Onze visie

Op de Plattenburg vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen hun aanleg en talenten op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. We maken graag gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen, we laten ze zelf ontdekken. We richten daarom de leeromgeving zo in dat kinderen zich uitgedaagd voelen om te ontdekken.

Samenwerken

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren en is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen starten we op de Plattenburg met coöperatieve werkvormen.

Peuter / Kleutergroep

Samen met de kinderopvangorganisatie Kindernet vormt basisschool de Plattenburg een Kindcentrum. Het Kindcentrum de Plattenburg is daar de uitwerking van. Naast de baby/dreumesgroep en peutergroep is er ook sinds mei 2019 de peuter/kleutergroep.

We stellen ons graag voor
Play Video
IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem
Een school kiezen

Dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekend onderwijsinstituut. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten?

Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, IKC de Plattenburg, ook gevonden.

Wij willen u graag helpen een keuze te kunnen maken. U kunt hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen of zich aanmelden via onze website.

Thinking for Learning

De kinderen van de Plattenburg willen we graag goed voorbereiden op hun toekomst. We doen ons best ervoor te zorgen dat de kinderen hun plek vinden en kunnen functioneren in de onze (toekomstige) samenleving.

Die verandert echter snel en stelt telkens andere eisen aan iedereen in die samenleving. Het wordt steeds belangrijker oplossingen te kunnen vinden voor nieuwe problemen. Daarom is het niet alleen belangrijk kennis op te bouwen, maar ook om een aantal vaardigheden te ontwikkelen die je helpen bij het oplossen van problemen en het kunnen anticiperen op veranderingen. Het is daarom ook belangrijk om leervermogen te ontwikkelen bij de kinderen. Om dat laatste te bereiken creëren we een betekenisvolle omgeving waarin de kinderen spelend en ontdekkend leren. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de methodiek “Thinking for Learning”.

Dat de kinderen leren denken over het leren en hun eigen denken, is hierbij de belangrijkste meerwaarde. We willen graag dat zij leren met meer zin en betrokkenheid en dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren. Denkgereedschappen en- strategieën worden ingezet om, samen met spel en onderzoek, te dienen als voertuig voor het leren. De leerkrachten coachen en stimuleren de leerlingen hierin.

De peuter/kleutergroep

Samen met de kinderopvangorganisatie Kindernet vormt basisschool de Plattenburg een Kindcentrum. Het Kindcentrum de Plattenburg is daar de uitwerking van. Naast de baby/dreumesgroep en peutergroep is er ook sinds mei 2019 de peuter/kleutergroep.

Wij vinden het belangrijk om binnen ons Kindcentrum een doorgaande lijn te creëren tussen peuteropvang en kleuteronderwijs. Daarom krijgen in groep 1a “Vlinder” de 4 jarigen en peuters gezamenlijk een programma aangeboden. De overstap naar de basisschool verloopt hierdoor heel geleidelijk. De activiteiten binnen deze groep zijn gericht op peuters en kleuters, en worden afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind afzonderlijk.
Na iedere vakantie wordt bekeken welke kinderen de overstap naar de 1 /2 kleutergroep maken.

Wekelijks brengen de vierjarigen daarom al een aantal momenten in hun toekomstige kleutergroep door. Een leerkracht van de Plattenburg en een pedagogisch medewerker van de Lavendeltuin werken gezamenlijk in de groep 1a Vlinder. Zij stemmen hun programma natuurlijk af met de leerkrachten die werken in de groepen 1/2B en 1/2C.

Kinderopvang en BSO de Lavendeltuin

BSO de Lavendeltuin is gelegen in de basisschool de Plattenburg te Doetinchem. De Lavendeltuin heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking.

De locatie ligt in een groene omgeving. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Lavendeltuin in Doetinchem heeft zich gespecialiseerd in uitdagende, ontwikkelingsgerichte peuteropvang en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk.

Slide

Slide IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem

Slide IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem
Even binnen kijken

IKC de Plattenburg maakt veel foto’s van de activiteiten in en rond de school. Deze staan bij ons op het ouderportaal, alleen beschikbaar voor ouders. Op onze Facebookpagina schrijven wij over onze vele activiteiten, voor een goede sfeerimpressie van onze school nodigen wij u uit deze pagina te bezoeken.

Naast deze Facebookpagina vertellen ouders en leerkrachten regelmatig verhalen over onze school. Deze zijn te lezen onze verhalenpagina.