IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Coöperatief leren

samen

inspireren

ontdekken

ontwikkelen

Samenwerken

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren en is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen starten we op de Plattenburg met coöperatieve werkvormen.

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Ze zijn samen op zoek naar een oplossing en helpen elkaar daarbij. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Sterker door verschillen

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ‘sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.
Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief (kennis) en een sociaal doel.

Slide IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem