IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Met veel plezier lezen

De Plattenburg: de school waar kinderen met veel plezier veel lezen!

Uit onderzoek blijkt dat lezen een positief effect heeft op :

• Tekstbegrip
• Leesvaardigheid
• Woordenschat
• Schrijfstijl
• Spelling
• Kennis van grammatica
• Rekenvaardigheid

Wie een kwartier per dag leest , leest per jaar meer dan een miljoen woorden. Als een lezer redelijk leesvaardig is en de teksten op goed niveau zijn, dan is die lezer in staat om zelf de betekenis te achterhalen van nieuwe, onbekende woorden die hij tegenkomt. Amerikaanse onderzoekers schatten dat lezers die een kwartier per dag lezen op deze manier 1.000 nieuwe woorden per jaar kunnen leren.
Dat is een grote opbrengst voor de woordenschatontwikkeling van leerlingen. Alle reden dus om het lezen op school en thuis te stimuleren. Op school besteden we op verschillende manieren veel tijd aan lezen: tutorlezen, lekker vrij lezen, technisch lezen, de boeken top 5, biebbezoek enz.

De Plattenburg: de school waar kinderen met veel plezier veel lezen!

Slide IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem IKC de Plattenburg | Openbaar onderwijs in Doetinchem