Onze schooltijden

Vanaf het schooljaar 2014/2015 werkt de Plattenburg met het “5 gelijke dagen model”.

Dit betekent dat alle leerlingen (groep 1 t/m 8) elke dag naar school gaan van:

08:30 t/m 14:00 uur

Uitgangspunten van het continurooster:

  • Kinderen zorgen voor hun eigen lunch
  • De groepsleerkracht is in zijn/haar groep tijdens de lunch
  • Er is voldoende ruimte voor beweging tijdens de lunchpauze

VOORDELEN VAN HET 5-GELIJKE-DAGEN ROOSTER ZIJN ONDER ANDERE:

  • Veel structuur en duidelijkheid voor kinderen, personeel en ouders.
  • Vijf dagen in dezelfde structuur zorgt voor een terugkerend dagritme. In een ‘traditioneel’ rooster hebben kinderen minder rust door het wisselende dagritme.
  • Pedagogisch: dezelfde begeleiding gedurende de hele dag voor de kinderen. Bijvoorbeeld samen lunchen met de leerkracht, en niet naar de tussenschoolse opvang.
  • Na schooltijd is er voor kinderen meer tijd voor spelen, culturele activiteiten, sport, etc.
Elke schooldag begint 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders mogen de kinderen tot in het klaslokaal bren-gen. Dat vergemakkelijkt, zeker voor jonge kinderen, de overgang van huis naar school.
 
Wilt u wanneer uw kind ziek is voor 8.15 uur uw kind ziek melden?