IKC de Plattenburg - Openbaar onderwijs Doetinchem
Kanjertraining

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties en ze worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.

Het principe van de kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

Tijger

(witte pet)

zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen en aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Pestvogel

(zwarte pet)

uitdager, hork en pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Aap

(rode pet)

grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Konijn

(gele pet)

te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijdens de Kanjertrainingen staan vijf afspraken centraal:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

De kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen.

Iedereen wil toch een Kanjer zijn!