Inspraak

Er wordt geluisterd naar ouders op de Plattenburg. Er wordt wat gedaan met de inbreng van ouders.

We merken dat ouders een belangrijke plek innemen op de Plattenburg. Vorig jaar werden ouders uitgenodigd om deel te nemen aan een ouderpanel. We vonden het heel prettig dat er veel onderwerpen in kleine groepjes besproken werden, we konden op deze manier echt onze inbreng geven. We merkten in de periode na de bijeenkomst dat er ook echt wat gedaan werd met de punten die door ouders aangedragen werden. Deze zijn verwerkt in de visie van de school. Het samenwerken kwam bijvoorbeeld terug deze avond, dat zien en horen wij nu terug in het coöperatief leren. Laatst mochten kinderen elkaar wat vertellen aan de hand van een voorwerp van thuis. Daar waren ze heel enthousiast over. Het liefst neemt onze zoon nu iedere dag iets van thuis mee om over te vertellen op school!

Ook als het leren even wat minder goed gaat, staan leerkrachten klaar om te luisteren en samen te werken met ouders. Even een gesprekje aan het begin van het schooljaar om de nieuwe juf te vertellen hoe het gaat met je kind en wat belangrijk is, is zo fijn. Dat maakte dat onze dochter een goede start heeft gemaakt in de nieuwe groep en weer met plezier naar school gaat.  Wij hebben het als heel prettig ervaren dat de juf onze dochter op dezelfde manier ziet als wij. Dat geeft ons het gevoel dat ze goed kijkt en onze dochter en de andere kinderen echt ziet.

We hebben het gevoel dat de deur altijd open staat, dat is fijn.