http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_shrink.svg

SAMEN

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

INSPIREREN

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg

ONTDEKKEN

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg

ONTWIKKELEN

Welkom bij obs de Plattenburg.

We stellen ons graag even voor.

Hartelijk welkom op de website van O.B.S. de Plattenburg.

U kunt op deze website alles lezen over het onderwijs dat gegeven wordt op de Plattenburg.

Waar staan we voor en hoe doen we dat?

We hopen dat u nieuwsgierig wordt door het lezen van de site en een kijkje wilt komen nemen in de school. We nodigen u graag uit voor een gesprek met een rondleiding door het gebouw.

Vriendelijke groeten,
Rineke van der Leij
directeur O.B.S. de Plattenburg

 
Kernwaarden

Visie op

ons onderwijs

Samenwerken

Coöperatief

leren

Aanmelden

Een nieuwe

school kiezen

Sociale Media

Blijf op

de hoogte

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

Onze visie

Op de Plattenburg vinden we ieder kind uniek in zijn aanleg en talenten. We vinden dat de kinderen hun aanleg en talenten op hun eigen wijze moeten kunnen ontwikkelen. We maken graag gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen, we laten ze zelf ontdekken. We richten daarom de leeromgeving zo in dat kinderen zich uitgedaagd voelen om te ontdekken.

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_shrink.svg

Samenwerken

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren en is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen starten we op de Plattenburg met coöperatieve werkvormen.

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_squares.svg

Kanjertraining

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties en ze worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.

http://deplattenburg.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_spread_text_bookmark.svg

Lezen op school

Lezen is het belangrijkste vak op de basisschool. Het is voor kinderen van groot belang dat ze kunnen lezen. Het verwerken van informatie, het communiceren door geschreven teksten en het lezen van al die geweldige boeken waardoor kinderen zich laten meenemen in het verhaal en tekeningen in een boek.

Opvang op de Plattenburg

Kinderopvang en  BSO de Lavendeltuin

BSO De Lavendeltuin is gelegen in de basisschool de Plattenburg te Doetinchem. De Lavendeltuin heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking.

De locatie ligt in een groene omgeving. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Lavendeltuin in Doetinchem heeft zich gespecialiseerd in uitdagende, ontwikkelingsgerichte peuteropvang en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk.

Kinderopvang Kindernet, locatie de Lavendeltuin, beschikt over een buitenruimte. Er is een zandbak, een speeltoestel en een vrije speelruimte.

BSO de Lavendeltuin, maken gebruik van deze buitenruimte, maar zullen regelmatig uitstapjes maken. Hierbij kunt u denken aan;

Achter de schermen kijken bij een supermarkt
Naar de markt
Speeltuin in de buurt
Een ijsje eten in het centrum
Naar de kinderboerderij